About

ENG:
Reach our team if you need the following:

 • Teacher for Chinese language and culture
 • Promotion in China  (online and offline)
 • Consulting about WeChat and other trendy Chinese social media
 • Business consulting for entering Chinese and/or Korean market
 • Translations for Chinese and/or Korean language
 • Unique travel itineraries for China and/or Korea
 • Product or service adaptation for Chinese and/or Korean market

ENG:
My name is Katarina Birtic and since 2013 I have been focusing on Chinese tourism, writing, teaching and translating Chinese language. The content on the website is related to travel, China, Korea and multicultural synergy.

SLO:

Sem Katarina Birtič in od leta 2013 se poslovno ukvarjam s kitajskim turizmom, svetovanjem o kitajskem turizmu, pisanjem, poučevanjem in prevajanjem kitajskega jezika.
Vsebine na Po tujem potujem so povezane s potovanji, Kitajsko, Korejo ter srečevanjem in sožitjem različnih kultur.
Kontaktirajte me, če potrebujete kaj od naslednjega:

 • Prevajanje in poučevanje kitajskega jezika
 • Pisanje besedil (leposlovje in promocija)
 • Intenzivni tečaj popotniške kitajščine
 • Promocijo na kitajskih družbenih omrežjih
 • Organizacijo prevajalcev za kitajski in korejski jezik
 • Potovanje na Kitajsko in/ali v Južno Korejo
 • Poslovno svetovanje za vstop in poslovanje s kitajskim in/ali korejskim trgom
 • Prilagoditev turistične storitve ali produkta za kitajski trg

email: katarina.birtic@hotmail.com
Tel.: 041 955 708
WeChat: Katarina708